İş Kanunu İşlemleri Pratik Bilgiler

İhbar tazminatı?

İhbar tazminatına ilişkin düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunun 17.Maddesinde tanzim edilmiştir. Bu made uyarınca  belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer  (işçi/işveren) tarafa bildirilmesi mecburidir. Buna göre hizmet akdi (iş sözleşmeleri); 

  1. İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,
  2. İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,
  3. İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,
  4. İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 8  hafta sonra, Feshedilmiş sayılmaktadır. Bu süreler en az süreler sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf ister işçi ister işveren olsun, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorunda kalmaktadır. Bu bağlamda işçinin çalışma süresine göre ihbar tazminatı miktarları aşağıda gösterilmiştir.
İŞÇİNİN  ÇALIŞMA SÜRESİ (KIDEMİ/HIZMETİ) BILDIRIM SÜRESI İHBAR TAZMINATI MİKTARI
6 Aydan Az Süren İş İçin 2 Hafta 2 Haftalık Ücret
6 Ay-1,5 Yıl Arası 4 Hafta 4 Haftalık Ücret
1,5 Yıl-3 Yıl Arası 6 Hafta 6 Haftalık Ücret
3 Yıldan fazla Sürmüş İş İçin 8 Hafta 8 Haftalık Ücret
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir