İnsan Kaynakları Memur Rehberi

Hangi GEÇİCİ PERSONEL (4/C) işe alınmayacak???

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen Geçici Personelin ikinci kez bu haktan yararlanıp yararlanmayacağı hususunda Başkanlığımıza intikal eden talepler doğrultusunda aşağıdaki duyurunun yapılması gerekli görülmüştür.
Geçici Personele İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nda; “Herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar ile (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar ve geçici personel olarak yeniden istihdam edilemezler.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla;

  • Daha önce hak sahibi olduğu halde süresi içerisinde başvuru yapmayanların,
  • Atama teklifi yapılanlardan göreve başlamayanların,
  • Göreve başlamakla birlikte sözleşmesi feshedilenlerin,
  • Kendi isteğiyle sözleşmesini feshedenlerin,
  • Geçici personel olarak atama teklifi yapılarak bir kamu kurumunda göreve başlamasını müteakip sözleşmesini feshederek başka bir kamu kuruluşunda işçi olarak istihdam edilen ve çalıştığı kuruluş özelleştirme program ve kapsamına alınanların,

ikinci kez geçici personel (4/C) olarak istihdam edilmeleri mümkün bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur. (DPB)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir