İşçi Alacak ve Tazminatları

Gelir vergisinden muaf kadınlar nasıl sigortalı olur?

5510 s.Kanunun geçici 16. maddesinin 3. fıkrasında 6111 sayılı Kanunun 50. maddesiyle yapılan düzenlemeyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen vergiden muaf işleri hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıklarını vergi dairelerinden alacakları yazılar ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenen raporlar ile tespit ettiren kadınlar isteğe bağlı sigortalı olarak primlerini 2011 yılında % 18 olmak üzere ve her yıl birer puan artırılmak suretiyle ödeyebileceklerdir.

Bu düzenleme ile 01.10.2008 tarihinden önce kayıt ve tescili yapılan isteğe bağlı sigortalılar ile 25.02.2011 tarihinden itibaren tescilleri yapılan kadınların bu madde kapsamında prim ödemek istemeleri durumunda vergiden muaf işleri 01.10.2008 tarihinden önce veya sonra yaptıkları araştırılmayacak, vergiden muaf işleri yaptıklarını belgelemeleri halinde isteğe bağlı sigortalılık talep tarihini takip eden günden itibaren başlatılacaktır. Ancak, 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce talepte bulunup 01.10.2008 tarihinden sonra vergiden muaf işleri yapmaları nedeniyle sigortalılıkları başlatılmayanlardan yeniden talep alınacaktır.

Sigortalıların vergiden muaf işleri yaptıklarının tespitine ilişkin uygulama 2010/117 sayılı SGK Genelgesi hükümlerine göre devam edecektir.

Örnek 1- 13.07.2007 tarihinde isteğe bağlı sigortalılığı başlayan 02.11.2008 tarihinde Kanunun geçici 16. maddesinden yararlanmak için talepte bulunan ancak 01.10.2008 tarihinden önce vergiden muaf işleri yaptığını belgeleyememesi nedeniyle talebi reddedilen kadın sigortalının 03.03.2011 tarihinde yeniden talepte bulunması ve talep tarihi itibariyle vergiden muaf işleri yaptığını belgelemesi halinde, talep tarihini takip eden 04.03.2011 tarihinden itibaren geçici 16. madde hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Örnek 2- 13.03.2011 tarihinde isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunan ve aynı tarih itibariyle vergiden muaf işleri yaptığını belgeleyen kadın isteğe bağlı sigortalı tescil tarihi itibariyle geçici 16. madde hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Örnek 3– 15.04.2011 tarihinde isteğe bağlı sigortalılığı başlayan ancak 12.05.2011 tarihinde vergiden muaf işleri yaptığını belgeleyerek madde hükmünden yararlanmak için talepte bulunun kadın isteğe bağlı sigortalı 13.05.2011 tarihi itibariyle geçici 16. madde hükümlerinden yararlandırılacaktır.

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir