İnsan Kaynakları İş Sağlığı ve Güvenliği

Fen-edebiyat-mühendislik-metalurji….mezunu 120 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı alınacak!!!!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı alınacak!!! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan  8 ve 9 uncu derecelerden 120 adet İş Sağlığı ve  Güvenliği Uzman Yardımcısı kadrolarına açıktan sınavla personel alınacaktır.

 

1-SINAVA BAŞVURU VE KATILMA ŞARTLARI:

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına sahip olmak,

b) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

c) Başvuru yapabilmek için Üniversitelerin en az dört yıl süreli Mühendislik Fakültelerinin  Makine 10, Elektrik ve Elektrik-Elektronik 5,  Maden 10, İnşaat 5, Kimya 8, Fizik 7, Endüstri 7, Tekstil 5, Ziraat 10, Gıda 5, Çevre 5, Petrol ve Doğalgaz 3, Metalurji ve Malzeme 5, Jeoloji 5, Orman 5, Gemi İnşaat bölümü mezunu 5 kişi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya bölümü mezunu 10 Fizikçi ve 10 Kimyager ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmaları ile benzer bölümlerden başvuranlar YÖK denklik belgesi ibraz edecektir.

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) 2011 yılı veya 2012 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 4, KPSSP 5, KPSSP 8, KPSSP 13, KPSSP 14,     KPSSP 15 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,

e) 2011 yılı veya 2012 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre yabancı dil (İngilizce veya Almanca)de en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak ya da 2010 Aralık, 2011 Mayıs-Kasım ve 2012 Mayıs dönemlerinde yapılmış KPDS’den İngilizce veya Almanca dilinden en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan ilan tarihinden önceki son iki yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

Başvurular adayların KPSS puanlarına göre alınacak olup, ilan edilen branşlarda, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sıralama sonunda puanı en yüksek olandan itibaren alınacak personel sayısının dört katına kadar aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava, ilan edilen branşlar itibariyle alınacak uzman yardımcısı boş kadro sayısı kadar aday başvurusunun olmaması halinde en fazla aday sayısı olan diğer branşlardaki adayların, puanları  en yüksek olan branştan ve adaydan başlanarak eksik adayı olan branş başvuru adayları ile birlikte puan sıralaması yapılıp başarı sırasına göre noksan adayı olan branşların aday eksikleri doldurulur.

 

Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadıkları tespit edilenler sınavlara alınmazlar. Bunlardan sınavlara girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav test usulünde aşağıda belirtilen konularda yapılacak olup, sınavda 70 puan barajını aşan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın, giriş sınavı sonuç başarı puanı olacaktır. 

 

Yapılan sınav sonunda, ilan edilen branşlara ait kadro sayısı kadar aday başarılı olamadığı taktirde, noksan adayı bulunan branşların eksik aday sayısı, fazla aday sayısı bulunan diğer branşlardaki adayların puanları en yüksek branştan ve adaydan başlanarak eksik adayı  olan branş adayları ile birlikte sıralama yapılıp başarı sırasına göre boş kadrolar doldurulur.

Bu durumda veya kadro ve ihtiyaç durumuna göre branşlar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığımıza aittir.

 

2-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş talep formu, (resimli, arkasına özgeçmiş yazılı ve imzalı www.csgb.gov.tr adresinden indirilecek veya başvuru bürosundan temin edilecek),

b) Öğrenim belgesi (diploma) veya (geçici mezuniyet) belgesi aslı veya Bakanlıkça ya da diğer resmi makamlarca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesi, (2011 veya 2012)

ç) KPDS sonuç belgesi, ( 2010 Aralık, 2011 Mayıs-Kasım ve 2012 Mayıs)

d) KPSS, KPDS sonuç belgesi dışında yabancı dil puanını gösterir belge ibrazında, uluslararası geçerliliği ve denkliği olan YÖK’ün kabul ettiği ve dil eşdeğerliğini gösterir belge tablosu dikkate alınacak olup bu belgenin aslı veya Bakanlıkça ya da resmi makamlarca onaylı örneği getirilecektir.

e) 3 adet vesikalık fotoğraf.(4,5×6 ebadında)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.