Vergi Rehberi

Faturaya "MATBU İMZA" konabilir mi?

FATURAYA MATBU İMZA KONABİLİR Mİ?
Yoğun ve yaygın satış yapan bir kuruluşuz. Satış işlemlerimiz faturalı olarak yapılmaktadır. Bu nedenle fatura üzerinde bulunması zorunlu olan imzanın notere onaylattırılarak fatura üzerine anlaşmalı matbaa da bastırılarak kullanılması mümkün müdür?
 
Yaptığınız işin yoğunluğu nedeniyle fatura üzerinde yer alması gerekli olan yetkili imzaların anlaşmalı matbaalar da bastırılacak olan fatura üzerinde basılı olarak bulunması mümkün bulunmaktadır.
Bilindiği üzere Vergi Usul Yasası’nın 230 ve 231’inci maddelerinde fatura şekli ve nizamına ilişkin esaslar düzenlenmiş olup sözü edilen yasanın 231’inci maddesinin 4 numaralı bendinde de faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
Söz konusu yasal düzenleme gereği, vergi uygulamaları bakımından fatura iş sahibinin veyahut da yetkilendirilmiş bulunan kişilerin imzalarının bulunması zorunlu olmaktadır. Ancak iş yoğunluğu ve gün içersinde düzenlenen fatura sayısının çok olması dikkate alınarak imzaya yetkili olanların imzalarının notere onaylattırılmak suretiyle fatura üzerine anlaşmalı matbaalar da bastırılarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.
Buna göre şirketinizi bu amaçla temsile yetkili olanların bu yetkilerini gösteren belge ile noterde imzalarının tasdikinin yapılması ve buna paralel olarak ilgili vergi dairesine durumun bildirilmesi suretiyle anlaşmalı matbaalar da söz konusu faturalarınızı bastırabilirsiniz. (V. Seviğ)
Kaynak:Referans/13.10.2010 | Veysi Seviğ – Bumin Doğrusöz |
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir