Teşvik İşlemleri

EXİMBANK Sevk Öncesi Reeskont Kredisi Programı 2011 uygulama esasları yayınlandı

Eximbank tarafından ihracatçılara, ihracata yönelik üretim yapan imalatçılara ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcilere destek verilmesi amacıyla uygulanan kredi destek programında değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte kredinin TL cinsinden kullanılabilmesi ile birlikte 180 gün vade seçeneği getirilmiştir. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) için 40 milyon ABD doları, diğer firmalar için 20 milyon ABD doları tutarında olan firma limiti içerisinde TL kullanım imkanı; 180 gün vadeli kredilerde DTSŞ’ler için 10 Milyon ABD doları, diğer şirketler için 5 milyon ABD doları karşılığı TL’nı aşmayacak şekilde belirlenmiş olup, 120 gün vadeli kredilerde söz konusu sınırlama getirilmemiştir.

Söz konusu programa ilişkin uygulama esasları ve güncel ekleri sitemize eklenmiş olup yeni düzenlemeler 01.08.2011 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Türk Eximbank´ın temel amaçları; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması ve yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Türk Eximbank, bu amaçlara yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcilere, kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere nakdi ve gayri nakdi kredi desteği sağlamaktadır.

Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmalar tarafından düzenlenecek olan Türk Eximbank nezdinde aval kredi limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar Merkez Bankası reeskontuna götürülerek iskonto edilir.

TCMB ve Türk Eximbank tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülen, gayrikabili rücu akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracatlar için düzenlenecek bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınmaktadır. www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir