İşçi Alacak ve Tazminatları Pratik Bilgiler

Emzirme ödeneği:75,00-TL

YASAL DAYANAK

5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16. maddesinin 3. fıkrasında,  “Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.” Hükmü bu ödeneğin kanunu dayanağını teşkil etmektedir.

GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEM  -EMZİRME ÖDENEĞİ
01.012008-31.12.2008 50 TL
1.1.2009-31.12.2009 70 TL
01/01/2010-31/12/2010 75TL
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir