SGK Emeklilik

Emeklilerin Pasaport harcında indirim var mı?

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunun 83 üncü maddesinde, pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemlerinden bu Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanlarının harca tabi olduğu belirtilmiş; aynı Kanunun 85 inci maddesinde, söz konusu harçlardan müstesna tutulan işlemlere; 86 ncı maddesinde ise, pasaport harcından muaf olanlara yer verilmiştir.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle istisna edilen işlemlerden harç alınmaz” hükmü yer almaktadır.

Ancak, SGK (SSK) dan emekli vatandaşların pasaport harçlarından muaf olacağına veya pasaport harçlarında emeklilere indirim yapılacağına ilişkin gerek 492 sayılı Harçlar Kanununda gerekse özel kanunlarında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Buna göre, pasaportunuzun süresini uzatmak için yapılacak olan işleminizde indirim yapılması mümkün bulunmamaktadır.  

Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

   
Sayı : B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/HK-3-13 17/03/2011
Konu : Emeklilerin Pasaport Harcında İndirim Olup Olmadığı  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, pasaportunuzun süresini uzatmak istediğiniz belirtilerek, pasaport harçlarında emeklilere indirim olup olmadığı hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir