Vergi Rehberi

Emeklilere ve ev hanımlarına emlak vergisi iadesi

BUGÜNLERDE en çok aldığımız soru, 22 milyon vatandaşın konusu olan emlak vergisi ile ilgili…

Belediyelerdeki görevlilerin bir kısmı, konuya hakim değil. Vatandaşa adeta “Çin İşkencesi” yapıyorlar.
Yanlış vergi hesaplamaları, 200 metrekareyi aşmayan tek konut sahibi emeklilerden, işsiz vatandaşlardan ve ev hanımlarından haksız yere emlak vergisi almaları, evini kiraya verip kirada oturanlara zorla emlak vergisi ödettirmeleri, yeni konutlara 5 yıl süre ile ¼’lük geçici muafiyeti uygulamamaları, en çok rastlanan örnekler.
VERGİ İADESİ
Haksız yere emlak vergisi ödeyen vatandaşın, boynunu bükmeyip hakkını araması gerekiyor. Örneğin;
– Türkiye sınırları içinde tek konutu olan emekliler, işsizler, ev hanımları ve özürlülerin, emlak vergisi ödemeleri gerekmiyor.
– Bu durumda olanların, 44 No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği’nde örneği verilen, www.yaklasim.com’dan da ulaşabileceğiniz dilekçeyi, ilgili belediyeye vermeleri yeterli.
– 2009 ve önceki yıllarda, kendilerinden emlak vergisi alınan emekli, ev hanımı ve o tarihte işsiz olan vatandaşlar ile özürlülerin, ilgili belediyeye başvurup, ödedikleri emlak vergisinin iadesini talep etmeleri mümkün.
“Bu da nereden çıktı?” diyenler için açıklayalım. Maliye Bakanlığı yıllar önce bir özelge ile;
“…ilgili yıllarda sıfır oranlı emlak vergisi uygulanması gereken mükelleflerin, mesken binalarına ilişkin vergileri hakkında, zamanaşımı süresi göz önünde bulundurulmak suretiyle, geçmişe dönük düzeltme yapılması mümkün bulunmaktadır”
diye açıklama yaptı (Maliye Bakanlığı Özelgesi, 18 Şubat 2004 Tarih ve 4850 sayılı).
Buna göre, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 (ödenmişse 2010) yıllarına ait, emlak vergilerinin, ilgili belediyeye başvurulup, iadesi talep edilebilecek.
EVİ VE KENDİSİ KİRADA
Evini kiraya verip, kendisi kirada oturan emekliler, işsizler ve ev hanımlarından da haksız yere emlak vergisi alınıyor.
Oysa, 38 No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği’nin, 3/a bölümünde açıkça;
“İndirimli oranın uygulanması için, meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla, indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir.”
diye belirtiliyor (Bkz. 31 Aralık 2003 Tarih ve 25333 sayılı üçüncü mükerrer R.Gazete).
Bu durumda olanlar da geçmiş yıllarda ödedikleri vergilerin iadesini talep edebilirler.
GEÇİCİ MUAFİYET
Konut olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin, ¼’ü, inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden yararlandırılıyor (Emlak Vergisi Kanunu Madde 5).
Yasa böyle olduğu halde, bazı belediyeler bu muafiyeti uygulamıyorlar.
Bazı belediyeler de (İstanbul Şişli Belediyesi örneği), yeni binalarda 4 yıl süre ile emlak vergisi, bina arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz hükmünü uygularken, vatandaşı yasa ile tanınan ¼’lük geçici muafiyetinden yararlandırmıyor, haksız yere fazla vergi alıyorlar.
Bu durumda olanların da düzeltme talep etmek suretiyle, haksız yere alınan verginin iade edilmesini talep etmeleri mümkün.

KAYNAK:Şükrü KIZILOT/Hürriyet/22.5.10

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.