SGK İşveren Rehberi

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılması için 31.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmesi gerekli

GİRİŞ:6111 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasına göre, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; hem yeniden yapılandırma başvurusunun, hem de teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin talebin, en geç başvuru süresinin sonuna kadar yapılmış olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için, en geç 31.05.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunun yapılması ve teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi amacıyla talepte bulunulması icap etmektedir.

Öte yandan, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırılmış olması halinde ödeme süresi, söz konusu borçların ilgililere 31.05.2011 tarihinden önce veya sonra tebliğ edilmiş olmasına göre farklı şekilde belirlenmektedir.

1- Eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının 31.05.2011 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması

30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ilgililere en geç 31.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde, ilgililerce, kapsama giren borçlar için 31.05.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ise eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları varsa diğer prim borçları ile birlikte aynı ödeme planı içinde yapılandırılacaktır. Bu durumda,

– Peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının varsa diğer prim borçları ile birlikte tamamının,

– Taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ile varsa diğer prim borçlarına ilişkin ilk taksit tutarının,

en geç 30.06.2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

2- Eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının 31.05.2011 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmiş olması

30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi için 31.05.2011 tarihine kadar Kuruma müracaat edilmiş olmasına rağmen, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ilgililere 31.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilememiş olması halinde, ilgililerce, kapsama giren borçlar için 31.05.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ise eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ile varsa diğer prim borçları ayrı ayrı yapılandırılacaktır.

Bu durumda,

– Peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise 31.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilememiş eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, en geç anılan Kanuna göre ödenecek tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; sigorta prim borçlarının ise 30.06.2011 tarihine kadar,

– Taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise 31.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilememiş eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan ilk taksit tutarının, en geç anılan Kanuna göre ödenecek tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; sigorta prim borçlarına ilişkin ilk taksit tutarının ise 30.06.2011 tarihine kadar,

ödenmesi gerekmektedir.

WWW.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir