Genel Sağlık Sigortası

e-Reçete yakında tüm Türkiye'de uygulanacak!

elektronik reçete uygulamasına 01/07/2012 tarihi itibariyle tüm sağlık hizmet sunucularında geçilecektir. Elektronik reçete uygulamasında reçeteler otomasyon sistemleri üzerinde hazırlanacak, eczaneler tarafından MEDULA sistemi üzerinden elektronik reçeteler kabul edilerek karşılanacaktır. Eskişehir ilinde elektronik reçete uygulamasının 24/04/2012 tarihinde pilot olarak başlatılmasına karar verilmiştir. Eskişehir ilinde başlayacak olan pilot uygulama hekimlerin elektronik imzalarının henüz hazır olmaması nedeniyle 01/07/2012 tarihinde başlayacak olan elektronik reçete uygulamasından bazı farklar içermektedir.
Bu farklar dışında diğer uygulamalar genel elektronik reçete uygulaması ile aynı olacaktır.Bu farklar aşağıda belirtilmektedir;
a) Sağlık hizmet sunucuları tarafından otomasyon sistemleri üzerinde elektronik reçete oluşturulacaktır.
b) Elektronik reçeteler MEDULA sistemine kaydedilerek elektronik reçete numarası alınacaktır.
c) MEDULA sistemine kaydedilmiş elektronik reçetenin manuel çıktısı alınarak
kaşe/ıslak imza ile imzalanacak ve reçete hastaya ilaç temini amacıyla verilecektir.
d) Sağlık hizmet sunucusu tarafından elektronik reçete oluşturulamadığı durumlarda manuel reçete oluşturma işlemine eskiden olduğu gibi devam edilecektir.

e) Eczane e-reçete sorgu bölümünden TC Kimlik No/E-Reçete No veya TC
Kimlik NO/Takip No ile elektronik reçeteyi MEDULA ekranında görüntüleyecektir.
Eczane ilgili reçeteyi seçerek reçete kaydına devam edecektir.
f) Eczanedeki sonraki işlemler manuel reçeteyle yapılan işlemlerle aynıdır.
g) Eczane, hekim tarafından kaşe/ıslak imza ile imzalanmış elektronik reçete çıktısını Kuruma eskiden olduğu gibi teslim etmeye devam edecektir. Eczaneler ayrıca reçete eki belgeleri de eskiden olduğu gibi teslim etmeye devam edecektir.
ğ) Eczane, elektronik reçeteyi ekranında e-reçete sorgu bölümünden görüntüleme işlemi yaparak karşılayabileceği gibi, önceden olduğu şekilde kayıt bölümünden de manuel olarak kayıt ederek karşılayabilecektir.
h) Eczane tarafından manuel reçete karşılama işlemleri ise eskiden olduğu gibi
devam edecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir