Genel Sağlık Sigortası

Doktorların elle reçete yazma dönemi sona eriyor!!!!

SGK tarafından oluşturulan e-reçete uygulaması,Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde 01.07.2012 tarihinde ülke çapında uygulanmaya başlanmıştır.
SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile yalnızca e-reçete yazılmamaktadır. Hekimler, medeczane.sgk.gov.tr/doktor web uygulaması üzerinden muayene ettikleri hastanın TC Kimlik Numaralarını girerek; hastanın;
1. e-raporlarını (ilaç raporlarını),
2. Raporlu ve raporsuz ilaçlarını,
3. BT-MR tetkik sonuçlarına ait raporlarını,
4. Reçeteye yazmış olduğu ilaca ait bilgileri,
görebilmektedir.
Yapılan e-reçete analiz çalışmalarında;
1. 24.012 hekimin halen manuel reçete yazmasına rağmen SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almadığı,
2. 39.208 hekimin SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almasına
karşın reçetelerin tamamını hala manuel olarak yazdıkları,
3. Bazı hekimlerin ise SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almasına karşın yazdıkları reçetelerin büyük çoğunluğunu hala manuel reçete olduğu ve çok az miktarda e-reçete yazdıkları tespit edilmiştir.
Hekimler tarafından yazılan reçetelerin, 01.07.2012 tarihinden itibaren ereçete olarak yazılması esastır. SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almış
olan hekimlerin manuel reçete düzenleyebilmeleri için;
1. Kurumumuza ait MEDULA sisteminin çalışmaması,
2. Sağlık hizmet sunucusu bilgi işlem siteminin çalışmaması,
3. Aile hekimliği bilgi işlem sisteminin çalışmaması,
gerekmektedir.

SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ almamış olan hekimlerin ya da şifre almış olmasına karşın e- reçete yazmayan hekimlerin (SağlıkBakanlığı 1.Basamak Sağlık Tesislerinde, Kit-Belediye-Bakanlık 1.Basamak Sağlık Tesislerinde, Özel 1.Basamak Sağlık Tesislerinde, İşyeri Hekimliklerinde, Kurum Hekimliklerinde ve Üniversite 1. Basamak Sağlık Tesislerinde görev yapan hekimler hariç olmak) 01.01.2013 tarihi itibariyle,
1. Yazmış oldukları manuel reçeteler eczaneler tarafından kesinlikle
karşılanmayacaktır.
2. Hekimler tarafından hastaya verilen sağlık hizmetlerinin, Kuruma
fatura edilmesine izin verilmeyecektir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı SGK KURUMSAL HEKİM
ŞİFRE’si almamış olan hekimlerin;
1. medeczane.sgk.gov.tr/doktor web uygulamasından SGK
KURUMSAL HEKİM ŞİFRE’lerini almaları,
2. Bilgi işlem sistemleri çalıştığı sürece reçetelerini, e-reçete olarak
düzenlemeleri,
3. Yalnızca bilgi işlem sistemlerinin çalışmaması durumlarında
manuel reçete yazmaları,
önem arz etmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir