İşçi Alacak ve Tazminatları

Doğum parası nasıl hesaplanıyor?

Okurumuz Barış Koz, “Eşim doğum sebebiyle iş görememezlik ödeneği aldı. Ancak hesaplamalarda prim ödemeleri dikkate alınmadığı için hak ettiği tutarın oldukça cüzi bir kısmını yatırmışlar. Doğum parası nasıl hesaplanıyor? Bu rakama itiraz ve tekrar hesaplanması için nasıl bir yol izlememiz ve nereye müracaat etmemiz gerekir?” diyor.

Sigortalıların doğum yardımları esasen bir çok kişiyi ilgilendiren bir konu. Bu nednele biraz daha ayrıntılı açıklama yapmak doğru olacak. 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalı kadına, gerekli şartları sağlaması halinde doğum nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahata bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede,  çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenmektedir.

Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

– İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

– Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

– Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,

– Doğum olayının gerçekleşmiş olması, gerekmektedir.

Erken doğumda uygulama

25/02/2011 tarihinden itibaren, 56 gün veya çoğul gebelik halinde 70 günlük gebelik iznine ayrılan ancak, erken doğum yapan kadın sigortalıların doğum öncesi ve sonrası sürelerinin toplam 112 günü veya çoğul gebelik halinde toplam 126 günü geçmemek şartıyla erken doğum nedeniyle kullanamadıkları sürelerin doğum sonrasına ilave edilmesi gerekmektedir.

Doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabileceğine dair raporu almadan işyerinde çalışmaya devam eden, ancak doğum yaptıktan sonra erken doğum yaptığı anlaşılan kadın sigortalıya erken doğum nedeniyle kullanamadığı günlere ait geçici iş göremezlik ödeneği doğum sonrası çalışmadığı günlere  ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Doğumdan önce gebelik istirahatının başladığı tarihte sigortalılık niteliği devam etmekte olan kadının 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartını yerine getirdiğinin tespiti halinde, gebelik istirahat süresi içinde herhangi bir sebeple hizmet akdi sona ermiş olsa dahi kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerekmektedir.

Geçici iş göremez ödeneği

Geçici iş göremezlik ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; doğumun olduğu tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu süredeki prim ödeme gün sayısına  bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Sigortalılara hesaplanacak günlük kazancının yatarak tedavilerde yarısı, ayaktan tedavilerde ise 2/3’ ü üzerinden hesap edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

4/a (SSK) kapsamındaki sigortalı kadına ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, yüzde 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz. Yani, ücret dışında prim ikramiye gibi ödemeler varsa, bu nedenle daha düşük bir tutar hesaplanmış olabilir. Tavsiyemiz, yazılı olarak ilgili SGK müdürlüğüne hesaplamada hata olup olmadığını sormanızdır.

Resul KURT/STAR/20.8.2011

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir