Şirket İşlemleri

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu

Dünya ticareti; ekonomik bütünleşme süreçlerinin derinleştiği, küresel ölçekte pazara giriş stratejilerinin yoğun şekilde uygulandığı ve ihracat pazarlarında rakip ülkelerin aktif stratejiler geliştirerek, uluslararası ticarette pazar paylarını artırmaya çalıştığı bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin özellikleri ve ülkemizin 2023 vizyonu, ekonomi ve dış ticaret politikalarının yeni bir anlayış ve yapıyla yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu kapsamda, ihracata dayalı büyüme modeli çerçevesinde, mal ve hizmet sektörlerinde yatırım-üretim-ihracat zincirine ilişkin politikaların bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak bir kurumsal yapılanmaya duyulan ihtiyaç dikkate alınarak, 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ekonomi Bakanlığı kurulmuş ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin (f) bendinde, “Diğer kurum ve kuruluşların dış ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerinin, genel dış ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini temin etmek” Ekonomi Bakanlığının görevleri arasında yer almıştır.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak; uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi; kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında işbirliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi, kaynak israfının önlenmesi ve çalışmaların tek elden yürütülerek en yüksek ekonomik verimliliğin elde edilmesi amacıyla; yabancı ülkelerden ülkemize, ülkemizden yurt dışına gerçekleştirilecek; ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti, iş forumu, iş adamı heyeti gibi ziyaretler ile benzeri organizasyonlar, Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılacaktır.

Bu çerçevede, söz konusu organizasyonları gerçekleştirmek isteyen Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları ile bunların üst kuruluşu, ihracatçı birlikleri ile bunların üst kuruluşu, esnaf ve sanatkârlar odaları ile bunların üst kuruluşları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Kalkınma Ajansları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ile üst kuruluşları tarafından program gerçekleştirilmeden makul bir süre önce Ekonomi Bakanlığı’na bilgi verilecek ve gerektiğinde Bakanlığın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

1 Aralık 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28484

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu

GENELGE

2012/21

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir