Yabancılar Rehberi

Dikkat yabancı işçi canınızı yakmasın

KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI ÇOK AĞIR .Yabancı Çalıştırması Hakkındaki Kanuna göre 2013 yılında aşağıdaki idari para cezaları uygulanmaktadır.

4817 s.  K.nun  21. M. gereğince uygulanacak idari para cezaları Ceza

MİKTARI 2012 (TL)

CEZA MİKTARI 2013 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.795 7.325
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 679 731
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2.717 2.928
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 339 365

 Diğer yandan yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.   Ayrıca, kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama   giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını       karşılamak zorundadır. Bu cezaların yanı sıra SGK, İŞKUR ve İş mevzuatına göre ayrı ayrı idari para cezaları uygulanmaktadır.

Kaynak: İsa KARAKAŞ: SGK&İŞKUR VE İŞ MEVZUATINDA İDARİ PARA CEZALARI VE ÇÖZÜM YOLLARI/ 2013-2.BASKI MUHASEBE&SOSYAL GÜVENLİK KİTABEVİ/WWW.muhasebesgk.com

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir