SGK İşveren Rehberi

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılması için 31.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmesi gerekli

GİRİŞ:6111 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasına göre, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; hem yeniden yapılandırma başvurusunun, hem de teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin talebin, en geç başvuru süresinin sonuna kadar yapılmış olması