Genel Sağlık Sigortası SGK Kamu İşlemleri

Memurların sağlık yardımları işlemlerinde yapılan radikal değişiklikler

          SGK’nın uygulama Kanunu olan 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tüm hükümleriyle birlikte 2008 Ekim ayı başından itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak Emekli Sandığı Kanunu tabi çalışması olan  memur ve diğer kamu personelinin Genel Sağlık Sigortası’na geçiş sürecinin 3 yıl içinde yapılması öngörüldüğünden bahse konu kamu personelin ilgili kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin […]