SGK Emeklilik

Engelli emekliliği

Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananların emekliliği; SGK Kanunun geçici 10 uncu maddesinin iki ve üçüncü fıkraları ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olduğu tespit edilen 4/1-(a) kapsamında aylık bağlanacak sigortalıların, 506 sayılı Kanunda öngörülen aylığa hak kazanma koşulları korunmuştur. Buna göre; 6/8/2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte en az 12 yıl ve […]

Çalışan SGK Emeklilik

ALO 170 SGK, İŞKUR , Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ihbar ve şikayet

SGK’nın 24 yılı aşkın BAŞMÜFETTİŞİ İsa KARAKAŞ DİYOR Kİ; TÜM çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altında SSK/SGK’lı olmaları Anayasal bir haktır.   Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Tüm  işyerlerinde çalışanlar yasal bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her zaman için işverenden istemek ve yerine getirilmediği taktirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. İşverenlerin […]

SGK Emeklilik

Yurtdışı emeklilikte sigorta başlangıcı ve erken emeklilik

1.GİRİŞ: Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna göre borçlandırılan yurt dışı sürelerine ilişkin başlangıcın tespiti, bu sürelerin dikkate alınarak aylık bağlanmasındaki şartlar ile bağlanan aylıkların kesilmesi ve yeniden bağlanmasına ilişkin iş ve işlemler belirlenmiş bulunmaktadır. 2. Sigorta Başlangıcı nasıl saptanmaktadır?  Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti olanların sigortalılık […]

SGK Emeklilik

Danıştay içtihadı birleştirdi. yarın ilk defa Türkiye Gazete’sindeki köşemizden okuyabilirsiniz.

DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU, ASKERLERİN EMEKLİLİĞİYLE İLGİLİ KAOSA SON NOKTAYI KOYDU  Astsubay- Subay ve  aynı zamanda, TSK’nın  harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda TSK  hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile fakülte ve yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subaylığa nasp edilenlerin EMEKLİLİĞİNİ etkileyen bu kararı İLK DEFA yarınki […]

SGK Emeklilik

  İş kazalarında işçiye ödenen maddi Tazminatlar SGK gelirlerinden kesilir mi

İş kazalarında işçiye ödenen maddi Tazminatlar SGK gelirlerinden kesilir mi? sorusuna cevap arayalım; Anayasa Mahkemesi’nin, 21/3/2007 tarihli ve 26469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23/11/2006 tarihli ve 2003/10 Esas, 2006/106 sayılı Kararıyla 506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının “sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere …” bölümünün iptaline karar verilmiştir. […]