Genel Sağlık Sigortası

borçlu Bağ-Kurluların SGK sağlık hizmetlerinden faydalanmaları

        60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunan 4/1-b (Bağ-Kur)  sigortalıların, bu  borçlarını 6183 sayılı kanunun 48.maddesine göre tecil ve taksitlendirmeleri halinde  bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır. Bu çerçevede Sağlık Hizmet Sunucuları, ilgili program işletmeye açılıncaya kadar  borçlarını tecil ve taksitlendiren sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin “Tecil ve taksitlendirmeden Faydalanan Sigortalılara Ait Sağlık Yardımı Müstahaklık Belgesi“ ile kendilerine müracaatları halinde gerekli sağlık hizmetlerini SUT kapsamında vermeleri ve bu hizmet bedellerini Sağlık Uygulama Tebliğinin 9.2.1 maddesinin (1) alt bendine göre kuruma manuel fatura etmeleri, Aynı şekilde sağlık hizmet sunucuları, Genel Sağlık Sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu Kurum sağlık yardımlarına müstahak olan yabancı ülke vatandaşları için İl/Merkez Müdürlüklerimizce düzenlenen “Genel Sağlık Sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kimselere ait sağlık belgesi” ile kendilerine müracaatları halinde gerekli sağlık hizmetlerini SUT kapsamında vermeleri ve bu hizmet bedellerini Sağlık Uygulama  Tebliğinin 9.2.1 maddesinin (1) alt bendine göre kuruma manuel fatura etmeleri  gerekmektedir.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir