İş Sağlığı ve Güvenliği

‘Bir kişi çalıştıran işyerine bile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı zorunluluğu yanlış’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, birçok maddesi 1 Ocak 2013’te yürürlüğe girecek 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bir ve iki yıllık kademeli geçiş sürecinin ardından, tek çalışanlı işletmelere bile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı yükümlülüğü getirilmesinin ciddi sıkıntılara sebep olacağını söyledi.

Çalışma mevzuatının fazla istihdamı desteklemek yerine, tabiri caizse cezalandırıldığını belirten Dr. Yalçıntaş, “Bugün bir işletmede istihdam 50 kişiyi bulunca engelli, avukat, çevre görevlisi, enerji yöneticisi, stajyer gibi ilave istihdam zorunlulukları doğuyor. Böyle olunca da o işletmenin istihdam sayısı bazen 60’ı bile bulabiliyor. Şimdi bunlara bir de iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi eklenecek. İstihdam artık altından kalkılabilecek bir yük olmaktan çıkıyor” dedi.

Dr. Yalçıntaş, “30 Haziran 2012’de yayınlanan yasayla, yapılan işin türü ve niteliğine bakılmaksızın bir düzenleme yapıldı. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğünde 50 çalışan sayısı sınırı ve sanayiden sayılma şartı kaldırıldı. Öyle ki kuaför, emlakçı, apartman yönetimi gibi sadece tek bir işçi istihdamıyla işlerini yürütebilen işveren bile bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunda olacak. Bunun için bir ve iki yıllık kademeli geçiş süresi öngörüldü. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik taslaklarında bunlara bir de hemşire ve sağlık memuru gibi diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu ekleniyor. Bunlar makul uygulamalar olmaktan uzak” diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin atılan yasal adımların, ülkemizde iş kazası ve meslek hastalığı vakalarının azaltılması bakımından çok önemli olduğunu belirten Dr. Yalçıntaş, “Ancak özellikle iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi sayısının yetersizliği ve yükümlülüklerin işveren üzerine getireceği yükler de dikkate alınmalı. İş sağlığı ve güvenliği çok önemli ama buna ilişkin adımların atılmasında ülkemizin mevcut koşullarının göz ardı edilmemesi gerekir” dedi.

YENİ KANUNLA HİZMET ALMASI GEREKEN İŞ YERİ SAYISININ 1.5 MİLYONA ÇIKACAK

Başkan Dr. Yalçıntaş, 50’den az işçi çalıştıran işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü getirilmesinin uygulamadaki sıkıntılarını şöyle anlattı: “Öncelikle görevlendirilecek hekim ve iş güvenliği uzmanı bulma konusunda bir problem ortaya çıkacak. Ülkemizde maalesef yeterli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı yok. Bu yüzden de yasayla getirilen bu hüküm nasıl uygulanabilecek merak ediyorum. Halen ülkemizdeki mevcut iş güvenliği uzmanları bugün 35 bin işyerine hizmet veriyor. Yeni kanunla ise hizmet alması gereken işyeri sayısı 1.5 milyona çıkacak. Bu tablo, iş güvenliği uzmanı sayısının ne kadar yetersiz kalacağını açıkça ortaya koyuyor. Aynı durum, işyeri hekimi sayısı açısından da geçerli.”

Dr. Yalçıntaş, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun alt yönetmeliklerinin de bakanlıkça hazırlandığını belirtti. Bu yönetmelik taslaklarında işyerlerinde sağlık ve güvenlik birimlerinin fiziki gerekliliklerinin düzenlendiğini ifade eden Dr. Yalçıntaş, “Yönetmelik taslağına baktığımızda işyerlerinde oluşturulacak sağlık ve güvenlik birimleri için bağımsız bölüm sayısı ve genişliği konusunda da abartılı düzenlemeler olduğunu görüyoruz” dedi.

Dr. Yalçıntaş, yeni düzenlemenin KOBİ’lere getireceği büyük mali külfeti şöyle ifade etti: “Bu zorunluluklar ister personel çalıştırma, ister hizmet alma, isterse mevcut personelin sertifika almasının sağlanması yoluyla karşılansın fark etmiyor. Her halükarda çok ciddi bir mali külfet gelecek. 10 kişiden az işçi çalıştıran işyerleri için kanunda mali destek öngörülüyor olsa da endişelerimiz var. Çünkü bu desteğin hem yetersiz kalacağı hem de SGK’nın mali yapısı üzerinde olumsuz etkisi olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca, istihdam edilecek bu personele sağlanması gereken fiziki koşulların temininde de büyük güçlükler yaşanacak. İşyerlerinin fiziki organizasyonlarında köklü değişiklik ihtiyacı doğacak.” kayanak:ITO/16.11.2012

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir