İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

BAĞ-KUR’lular 2012′de ne kadar prim ödeyecek?

Bağ-Kur(4/1-b)   sigortalıların prime esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları;

  5510 s. Kanunun 4. m.nin 1. f.nın (b) bendinin;

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre  :  29,55 TL x 30 x % 33,5 =    296,98 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 30 x % 33,5 = 1.930,40 TL ,

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında en yüksek tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre  :  29,55 TL x 30 x % 39 =    345,74 TL *,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 30 x % 39 = 2.247,34 TL* ,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   31,35 TL x 30 x %33,5 =    315,07 TL*,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 30 x %33,5 = 2.047,99 TL*,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında en yüksek tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre :    31,35 TL x 30 x % 39 =   366,80 TL* ,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 30 x % 39 = 2.384,23 TL*,

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarlarının,

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre :    29,55 TL x 19 x % 33,5 =   188,09 TL ,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 19 x % 33,5 = 1.222,59 TL*,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   31,35 TL x 19 x % 33,5 =    199,54 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 203,78  TL x 19 x % 33,5 = 1.297,06 TL*,

prim ödeyeceklerdir.

Paylaşabilirsiniz