SGK İşveren Rehberi

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılması

1) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenmesi 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının başvuru süresinin sonuna kadar (31.7.2018) işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan […]

Çalışan

Banka kredisi ile emeklilik yolları

TORBA KANUN  (Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun) Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılandırma kapsamında birikmiş prim borçlarını ödeyerek ve dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek sigortalılarımıza yönelik SGK ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 31/05/2018 tarihinde kredi işbirliği protokolü imzalanmıştır.         […]

SGK Emeklilik

Emekliler, işte ikramiyeniz ile ilgili kafanıza takılan tüm soruların cevapları

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve Kurumumuzdan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir. BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR? Ödemenin yapılacağı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit […]

isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi

Uyumlu işverene SGK KOLAYLIKLARI

I.GİRİŞ:  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin işlemler yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. 2.Uyumlu prim borçlularının belirlenmesi esasları 2.1) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan […]

SGK İşveren Rehberi

SGK’nın ruhsatlara istinadan işyerlerini tescilinde yapılacak işlemlerde değişiklikler

ı. GİRİŞ/Yasal düzenleme: 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18. ve 19. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; 11. maddesinin3. fıkrasının 2.cümlesi “Şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüklerine bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve […]