SGK İşveren Rehberi

Müjde SGK Geriye Yönelik Prim Teşviklerinden Yararlanmayı açtı hemen deneyin

Uzun süredir gerek gazete yazılarımızla gerekse STK yönetici ve bürokrasi aracılığıyla  sürekli gündeme getirdiğimiz işverenlere kolaylık getirilmesi ve bazı kötü niyetli kişilerin SGK işveren şifrelerini ele geçirmesi ve dolandırılmalarının önüne geçilmesi için SGK’nın acil olarak  SGK’nın geriye dönük teşvik uygulama programını açması yönündeki çabalarımız gerçekleşti. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından işverenlerimizin geriye dönük teşvik uygulamalarından […]

Çalışan SGK Emeklilik

kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının yakınlarının istihdamı

GİRİŞ:21.05.2018 tarihi itibarıyla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 66 ncı maddesi kapsamında 10/6/2003 (dâhil) tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarında istihdam edilmelerine ilişkin esaslar belirlendi. HAK SAHİPLARİ:10/6/2003 (dâhil) tarihi ile […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin yeni değişiklikler yapıldı

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21.05.2018 MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ondan” ibaresi “elliden” olarak değiştirilmiştir. […]

SGK İşveren Rehberi

İşte TBMM’de kabul edilen SGK-Vergi affı getiren Torba Kanunun son tam metni

TBMM’de kabul edilen bu Kanun ile; kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi, mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, mali yükümlülükleri yerine getirilmeden yapılmış kaçak yapıların yapılan […]