isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranların SGK prim hesabı

 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler   1. 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin […]

SGK İşveren Rehberi

YÖK stajyer öğrenci, kısmi süreli öğrenci ve bursiyerlerin SGK prime esas kazançları

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için; Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre […]

SGK İşveren Rehberi Teşvik İşlemleri

Teşvik süresinden 1 yıl daha faydalanılacak

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilave altı puanlık indirimin uygulanacağı iller ve uygulama süresi 30/5/2013 tarihli, 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında açıklanmıştır. 10/2/2018 tarihli, 30328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/1/2018 tarihli, 2018/11190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30/5/2013 tarihli, 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve […]

SGK İşveren Rehberi

2018 Torbada ne var ne yok

2018 Torba Kanun TBMM’de. Bu tasarı ile gerçekleştirilen yapısal reformlar. yatırım, üretim ve istihdamın artırılması, araştırma, geliştirme, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi, vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen düzenlemeler ile uygulamaya koyduğumuz mali disiplin vc alınan makroekonomik tedbirler sayesinde ülkemiz, gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışmıştır. Yapılan çalışmalara […]

SGK İşveren Rehberi

kamu ve belediyelerin kadroya geçecek taşeron işçilerinin İŞYERİ İŞLEMLERİ

kamu ve belediyelerin kadroya geçecek taşeron işçilerinin işlemlerinde epey yol alındı. Başvurular bitti. Şimdi sıra  SGK işlemlerinde . SGK işlemlerinin ilk ayağı ise taşeron işyerinin kapatılması ve kamu ya da belediyenin bu işçiler için yeni işyeri açıp açmayacağı ve yapılacak işlemler hayati öneme sahip bulunmaktadır. Yanlış işlem halinde SGK’nın affı yok. 5510 sayılı Kanunun 11. […]