Teşvik İşlemleri

6 Bölgeli SGK Prim Teşviğinde en son yapılan DEĞİŞİKLİKLER

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 12. maddesinin 4. ve 5. fıkraları 2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. Bu çerçevede, destek kapsamına giren işverenler ile sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince dikkat edilecek hususların açıklandığı, 22/8/2012 tarihli ve 2012/30 sayılı Genelgenin “5- Sigorta Primi Desteğinden Yararlanılacak Azami Süre ve Prim Tutarı” başlıklı bölümünün;

-Dördüncü paragrafında yer alan tablo aşağıda belirtildiği şekilde,

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı  (%)

Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

1

10

3

2

15

5

3

20

8

4

25

10

5

35

11

 

-Beşinci paragrafı ise “Stratejik yatırımlarda ise yararlanılabilecek azami sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde on beşini geçemeyecektir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir