SGK İşveren Rehberi

4/b (Bağ-Kur) prim tahsilatı hk duyuru

Bilindiği üzere, 2011/71 Sayılı Genelge ile taşra birimlerimizin vezneleri ile kullandıkları banka hesapları kapatılmıĢ, tahsilat iĢlemlerinin MOSĠP Sistemi üzerinden sağlanacak servislerle bankalar tarafından on-line gerçekleĢtirilmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda geliĢtirilen uygulama 01/01/2012 tarihinde pilot mahiyetinde hayata geçirilmiş ve 01/02/ 2012 tarihinde gerçek uygulamaya geçilmiĢtir.
Bu kapsamda 4/B sigortalılarına ait prim alacaklarının tahsilatına da baĢlanmıĢ, Nisan 2012 ayı tahsilatları T.C. Ziraat Bankası, T.Vakıflar Bankası, Halk Bankası ve Akbank  tarafından yeni sistem üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. Bankalar bazında Ülke düzeyinde pilot mahiyetinde yürütülen bu çalıĢmanın sonuçlarının BaĢkanlığımız tarafından baĢarılı olduğu değerlendirilmiĢtir.
Bu sebeple, 07/05/2012 tarihinden itibaren 4/B sigortalılarına ait prim tahsilatları MOSĠP on-line tahsilat sisteminden gerçekleĢtirilecek, eski Bağ-Kur Tahsilat Sistemi uygulamaya kapatılacaktır.Bilgilerini ve ilgili tarafların bu doğrultuda bilgilendirilmesini arz/rica ederim.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.