Teşvik İşlemleri

2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)

Yüksek Planlama Kurulunca (4.7.2011 tarih ve 2011/19 sayılı kararı ile); Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 10/3/2011 tarih ve 3201 sayılı yazısı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 17/5/2011 tarih ve 2585 sayılı yazısı dikkate alınarak; Yüksek Planlama Kurulunun 4/5/2007 tarih ve 2007/25 sayılı Kararı ile onaylanan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2007-2009)’nın yerine geçmek üzere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan ekli “2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)”nın kabulüne, karar verilmiştir. Karar eki 15.7.2011 tarihli remi gazetese yer almaktadır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir