İş Sağlığı ve Güvenliği

2010 Yılı İlk 6 Ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden 10.516 Teftiş Yapıldı

2010 yılı ilk 6 ayında; iş sağlığı ve güvenliği yönünden 3.663 genel, 453 kontrol teftiş yapılmış, 732 işletme belgesi, 4.682 is kazası, 207 meslek hastalığı, 241 şikayet ve 538 diğer incelemeler olmak üzere toplam 10.516 teftiş yapılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde 1.248.984 erkek, 160.512 kadın, 71 çocuk ve 489 genç isçi olmak üzere toplam 1.420.056 isçi ve 1.623 çırağa ulaşılmıştır.

İncelenen 4.682 is kazasına,  4.475 erkek,  246 kadın isçinin maruz kaldığı, bu kazaların oluş nedenlerinin incelenmesinde 1.059’unun makine ve tezgahlar, 1.003 düşme, 695’inin cisimlerin sıkıştırması ve batması, 487 sinin düsen cisimlerin batması, 432 sinin taşıt kazaları, 302’sinin elektrik akımından meydana gelen kazalar, 413’unun malzeme düşmesi, 91’inin patlama, 36’sının kimyasal madde, 68’inin normal dışı ısıya maruz kalmak, 58’inin vücuda yabancı cisim kaçması, 31’inin zararlı maddeler ve radyasyona maruz kalmak, 31’inin olumlu ve yaralamalı, 21’inin zehirlenme, 17’sinin zorlama sonucu meydana gelen incinmeler ve 344’unun diğer nedenler sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır.

İncelenen 4.682 is kazası sonucu bu kazalara maruz kalan 4.721 isçiden 803’unun olduğu,2.890’sinin yaralandığı, 852’sinin uzuv kaybına uğradığı anlaşılmış, 176’sında ise bu ayırıma girmeyen sonuçlar doğurduğu tespit edilmiştir.

2010 yılı ilk altı ayında; yapılan teftişler ve incelemeler sonucunda;

– İncelemesi yapılan 732 isletme belgesi talebinden 169’una isletme belgesi verilmesi,

– 2.620 işyerine noksanların giderilmesi için sure verilmesi, sure verilmesi sakıncalı görülen 4.248 işyerine mehilsiz tebligat yapılması,

– Çalışanlar için hayati tehlike bulunduğu tespit edilen 125 işyerinde “isin durdurulması veya işyerinin kapatılması” işleminin uygulanması,

Uygun görülmüştür.

Gerçekleştirilen teftişlerde iş sağlığı ve güvenliği yönünden 740 işyerine toplam 1.419.612 TL  idari para cezası önerilmiştir.

Uygulanan mevcut denetim modelinin yanı sıra, yaygın ve etkin denetim sağlamak, sektörlere ait özel riskleri belirlemek, ülke genelinde ve işyerine özgü politikalarının oluşturulmasını sağlamak, daha fazla işyeri ve çalışana ulaşabilmek amacıyla projelendirilmiş teftişlerin uygulanmasına devam edilmektedir.

Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde risk esaslı teftiş yaklaşımı çerçevesinde Yapı işyerlerindeki Yüksekten Düşme Riskini engellemeye odaklı “Yapı İslerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Projesi” halen devam etmekte olup yıl sonuna kadar devam etmesi planlanmaktadır.  Proje uygulamasına gecikmeden önce bu sektörlerde is kazalarının en çok meydana geldiği risk “yüksekten düşme” riski olarak belirlenmiş, bu riskin önlenmesine yönelik olarak teftişler, alınması gerekli önlemler ve bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin planlama yapılmıştır.

Sosyal diyaloga önem veren bir yaklaşım içerisinde belirtilen sektör temsilcilerinin (isçi,işveren sendikaları) katılımının sağlandığı toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda,gerek bu yöntem ve gerekse uygulamanın nasıl yapıldığı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Türkiye çapında uygulanan yer altı kömür isletmelerinde projelendirilmiş teftişler yapılmakta olup yıl sonuna kadar devam etmesi planlanmaktadır.

Ankara’da Estim, Şaşmaz Oto Sanayi, Sincan Organize Sanayi bölgelerinde “Çocuk ve Genç Dsicilerin Çalışma Koşullarının Düzeltilmesi ve Eğitime Yönlendirilmesi Projesi” kapsamının isçi sağlığı ve is güvenliği denetimleri halen devam etmekte olup yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Projelerin bitiminde her proje ile ilgili ayrı bir değerlendirme raporu düzenlenecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir