Özürlü Rehberi

15000 olan özürlü memur açığı kapatılacak!!!!!

ÇSGB Bakan çelik; ”Bakanlıkça hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi’nin temel hedefleri, işsizlik oranını yüzde 5’e çekmek, şu anda yüzde 46,6 olan istihdam oranını yüzde 50’ye yükseltmek ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdamı yüzde 15’in altına çekmek” diyen Çelik, Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında 4 temel politika ile büyüme ve istihdam kapasitesi yüksek 7 sektöre ilişkin 40 hedef, 57 politika ve 205 tedbir belirlediklerini anlattı. Bakan Çelik, şunları kaydetti:

”Belirlenen 4 temel politika kapsamında, eğitim-istihdam ilişkisi güçlendirilecek, işgücü piyasasında güvence ve esneklik sağlanacak, özel politika gerektiren grupların istihdamı artırılacak ve istihdam-sosyal koruma ilişkisi güçlendirilecek. Bu kapsamda, her yıl 400 bin işsiz aktif işgücü programlarından yararlandırılacak, 400 ulusal meslek standardı hazırlanacak, kısmi süreli çalışanların oranı AB standartları seviyesine çıkarılacak. Şu anda yüzde 30,3 olan kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 38’e çıkarılacak, genç işsizlik oranı genel işsizlik oranına yaklaştırılacak ve 15 bin olan özürlü memur açık kontenjanı kapatılacak. Ayrıca sosyal yardım alanlardan çalışabilir olanlara iş ve meslek danışmanlığı verilecek ve çalışabilir yoksullar iş sahibi yapılacak.” dedi.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir