SGK İşveren Rehberi

SGK bu alacakları iade etmeyecek

SGK alacaklarının yapılandırmasına ilişkin 2016 versiyonu  hala devam etmektedir.  Buna göre 2016 Haziran ve önceki aylara ilişkin olup yapılandırma kanununun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

·    SGK sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

·    Yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

·    SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

·    Belirtilen tarihe kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup önce kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

·    Genel sağlık sigortası primi,

·    Emeklilik veya yaşlılık aylığı alırken kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar yapılandırılacak.

         Diğer yandan 6736 sayılı Kanunun 10. maddesinin 16.fıkrası gereğince  Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. Ancak, bu Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup dava konusu edilen tarhiyatlara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödeme yapılmış olması halinde, ödenen bu tutarlar, vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar verilmemiş veya verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş davalara konu alacaklar için bu maddeden yararlanılmak üzere yapılan başvurular ile vergi mahkemesince verilmiş terkin kararları üzerine red ve iade edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, kapsama giren alacaklar için, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar ile 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tahsil edilmiş tecil faizlerinin ilgililere iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

(c) www.isakarakas.com/ Sosyal Güvenlik BAŞMÜFETTİŞİ

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.