İş Sağlığı ve Güvenliği

Kamu ve Esnaf işyerleri bu aydan itibaren İş güvenliği işlemlerinde önemli hususlar

Kamu Kurumları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlar ,üniversiteler, odalar, sandıklar, bankalar vb. ile 10 ‘dan Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri bu hususlara dikkat;

30 Haziran 2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişiklik yapıldı buna göree;

a-) 01/07/2016 tarihi itibariyle işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu bulunan kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan Sosyal Güvenlik Kurumu tescil sistemine kayıtlı olmayanların sözleşme veya görevlendirme onaylarını İSG KATİP üzerinden yapmaları mümkün olmadığından, bahse konu veri tabanında gerekli düzenlemeler tamamlanıp internet sitesinden ilan edilinceye kadar kurum yetkililerince durumlarına uygun yönetmelik ekindeki görevlendirme ve sözleşme onaylarını imza altına alarak gerektiğinde Bakanlığın istemesi halinde iletilebilecek şekilde işyerinde muhafaza etmeleri gerekmektedir.

b-) 10’ dan az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan ve yapılan eğitime katılarak e-sertifika almaya hak kazanan işveren veya işveren vekillerinin kendi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini üstlenmeleri halinde yönetmelik ekinde yer alan taahhütnamenin İSG-KATİP üzerinden yapılması halihazırda mümkün olmadığından, bahse konu veri tabanında gerekli düzenlemeler tamamlanıp internet sitesinden ilan edilinceye kadar bahse konu taahhütnamenin imza altına alarak gerektiğinde Bakanlığın istemesi halinde iletilebilecek şekilde işyerinde muhafaza etmeleri gerekmektedir.

Gerekli revizyonun tamamlanıp, sözleşme ve görevlendirme onayları veya taahhütnamelerin İSG KATİP üzerinden yapılabileceğine dair internet sitesinden duyuru yayınlanıncaya kadar, Genel Müdürlüğe herhangi bir evrak gönderilmemesi gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir