İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

İŞ'te Çalışma Hayatında yapılacak yeni düzenlemeler:iş güvencesi,yabancılar,İSG…

Yeni dönemde kayıt dışılığın da önemli bir nedeni olan çalışma hayatındaki katılıkları azaltacak, istihdamın gelişimine sağlıklı bir zemin oluşturacak, işletmelerimizin rekabet gücünü artıracak düzenlemeler yapılması öngörülmektedir. Bu çerçevede İş güvencesi ve kıdem tazminatı hususları tüm sosyal taraflarla görüşülerek çalışanın hak ve hukuku gözetilmek suretiyle birlikte ele  alınacaktır.
Özel sektör işletmelerinde eğitim birimleri kurulmasını teşvik edilecek.

Özel sektör, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının meslek eğitimi vermeleri  özendirilecek. Sektörden gelen talepler doğrultusunda iş ve eğitim dünyası için gerekli olan Ulusal Meslek Standartları hazırlanıp yürürlüğe konulacak,
Yürürlükteki standartlar en geç 5 yılda bir güncellenecek.
Avrupa Birliği ve ILO standartlarını esas alarak oluşturulanİş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı’nı kararlılıkla hayata geçirilecek.
Kısmi zamanlı çalışma, staj, prim desteği gibi araçlarla ve bilgi toplumu şartlarında gelişen yeni işlerle genç ve kadın istihdamını artıracak bir çalışma ortamı oluşturulacak.
Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili süreçlerin  basitleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir