İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği desteklerinden hangi işyerleri yararlanacak, başvuru nasıl yapılacak

GİRİŞ:Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu uyarınca “kamu kurum ve kuruluşları” hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için desteklenmesi öngörülmektedir.

idari para

Destekten yararlanacak işyerleri ve Başvuru Şekli
1) Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, SGK tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacaktır.
2) İşyerinin, İSG-Katip sistemine kayıtlı onaylanmış ve devam eden bir sözleşmesinin olması gerekmektedir.
3) Destekten ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri yararlanacak. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde;
a) Aynı işverenin/alt işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin
bulunması halinde, aynı işveren/alt işveren tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde az
tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.
b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına
dahil edilir.
c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen
sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde
kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilir.
e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak,
çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate
alınmamaktadır.isgelBaşvuru
Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için işyerinin
bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezinden herhangi birine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Söz konusu destekten, gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla başvuruda bulunulan aydan başlanılarak yararlanılmaktadır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir